Par „EGV“

„Klīnika EGV“ – Jūsu reproduktīvajai veselībai un bērnu radīšanai.

„Klīnika EGV“ ir dibināta 1998. gadā, un tās galvenais uzdevums ir nodrošināt pacientiem reproduktīvās veselības aprūpi un sniegt iespēju kļūt par vecākiem tiem, kas saskaras ar neauglības diagnozi. Klīnikā strādā izcilu profesionāļu komanda, kas spēj rast risinājumu vissarežģītākajos gadījumos, kā arī reproduktīvās veselības profilakses nolūkos spēj būt līdzās ar padomu un pieredzi ikdienā. „Klīnikā EGV“ savu ārstu var atrast ikviens – sievietes, vīrieši, pāri, kas grib bērniņu, vai topošie vecāki.

Liela pieredze un jaunākās tehnoloģijas

Mūsu speciālisti pirmie Latvijā apguva reproduktīvās palīgtehnoloģijas, tās deva cerību kļūt par vecākiem arī gadījumos, kuri agrāk tika uzskatīti par bezcerīgiem. „Klīnikā EGV“ tika izveidota pirmā spermas banka, kas pavēra vēl nebijušas iespējas medicīniskajai apaugļošanai. Arī šodien esam saglabājuši vadošās pozīcijas auglības traucējumu ārstēšanā un medicīniski asistētajā apaugļošanā, izmantojot pasaulē zināmās jaunākās metodikas un tehnoloģijas. Ārstu lielā un daudzpusīgā pieredze ļauj mums būt pārliecinātiem par pozitīvu rezultātu pat komplicētākajās situācijās.

Vadošās pasaules tehnoloģijas un jaunākā aparatūra.

Nodrošinām maksimāli efektīvu Jūsu reproduktīvās veselības diagnostiku, aprūpi un ārstēšanu. Tas ir īpaši būtiski visu neauglības formu ārstēšanā, lai nodrošinātu vesela mazuļa piedzimšanu. Pie mums strādā labāko speciālistu komanda, kas pastāvīgi pilnveido savu klīnisko pieredzi lielākajās valsts klīnikās, stažējas ārzemēs un ik gadu piedalās starptautiskās konferencēs. Visi mūsu ārsti ir nozīmīgāko starptautisko reproduktīvās veselības profesionālo asociāciju biedri. Pacienti pie mums komfortablos apstākļos saņem efektīvu aprūpi ‒ kopā veidojam jaunu dzīvi.

Pārliecinātība un konfidencialitāte

„Klīnikā EGV“ veicam arī valsts apmaksātas neauglības ārstēšanas procedūras, tas apliecina valsts uzticēšanos. Ik gadu „Klīnika EGV“ kvalificējas starptautiskajam ISO 9001 kvalitātes sertifikātam, kas nodrošina stingru diagnostikas un ārstēšanas standartu ievērošanu. Mums uztic visvērtīgāko – rūpes par savu veselību un ģimenes pieaugumu. Šī uzticība mums ir vissvarīgākā, tāpēc ievērojam visus konfidencialitātes nosacījumus.

Klīnikas EGV kvalitātes politika

“Klīnika EGV veic ginekoloģisko izmeklēšanu, auglības traucējumu diagnostiku un ārstēšanu, medicīnisko apaugļošanu, grūtnieču aprūpi, sniedz urologa, endokrinologa, ģenētiķa, akupunktūras speciālista pakalpojumus, US izmeklēšanu, kā arī akreditētas laboratorijas pakalpojumus. Mēs esam pretimnākoši klienta vajadzībām un iejūtīgi klienta problēmu risināšanā. Mēs tiecamies nepārtraukti uzlabot savu sniegumu un kļūt arvien pieejamāki saviem klientiem, kad tas ir nepieciešams. Mūsu darbinieki nepārtraukti papildina savas profesionālās zināšanas, apgūst jaunākās tehnoloģijas un pieejas neauglības ārstēšanā.

Katram klientam mēs nodrošinām viņa vajadzībām atbilstošu pieeju, piedāvājot vienkāršus un saprotamus risinājumus, tādējādi apņemoties nodrošināt nepārtrauktu uzņēmuma vadības sistēmas efektivitātes uzlabošanos, normatīvo aktu prasību un sabiedrības interešu ievērošanu.”

Klīnikas EGV Laboratorijas kvalitātes politika

“Laboratorija speciālisti piedalās Klīnikas EGV ārstēšanas procesos, veicot spermas izmeklējumus. Laboratorijā pielieto starptautiski atzītas metodes. Laboratorijas personāls ir iepazinies ar kvalitātes politiku, izprot savu pienākumu nozīmīgumu kopīgajā sistēmas nodrošināšanā, pilnveidošanā. Laboratorijas darbinieki nepārtraukti papildina savas profesionālās zināšanas, apgūst jaunākās tehnoloģijas un paplašina Laboratorijā piedāvāto analīžu klāstu.

Katram klientam tiek nodrošināta viņa vajadzībām atbilstoša pieeja, piedāvājot saprotamus risinājumus.

Klīnikas EGV ietvaros laboratorija sniedz atbalsta procesu Audu centram, neauglības ārstēšanai pacientiem, kā arī citu iestāžu attiecīgajiem speciālistiem.

Laboratorija nodrošina izvirzīto kvalitātes mērķu īstenošanu, pārskatot, nepārtraukti veicot sistēmas efektivitātes uzlabošanu un normatīvo aktu prasību ievērošanu.”

Uzdod jautājumu!
Dana Leite
Ārvalstu pacientu koordinatore (LV, RU, EN)