Pieejamība

Klīnika EGV telpas un vide pieejama personām ar funkcionāliem traucējumiem

Klīnika EGV ir ērti pieejama personām ar funkcionāliem traucējumiem, tādejādi atbilstot Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”:
 • ir nodrošināta patstāvīga iekļūšana ārstniecības iestādē
 • ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja ārstniecības iestādes stāva ietvaros
 • ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja uz attiecīgo stāvu
 • personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem ir nodrošināta iespēja saņemt skaņas vai vizuālo informāciju
 • ir pieejama tualetes telpa
Veselības aprūpes pakalpojumu vides pieejamība nodrošināta visās struktūrvienībās:

Ambulatorie pakalpojumi - ambulatorās aprūpes kabineti, dienas stacionārs, procedūru kabinets. Ja pacientam vai apmeklētājam nepieciešams papildus atbalsts, lai iekļūtu ārstniecības iestādē un/vai nokļūtu konkrētā veselības aprūpes saņemšanas vietā – kabinetā, atbalstu ir iespējams saņemt:

 • iepriekš zvanot uz klīnikas reģistratūru
 • vēršoties pie jebkura darbinieka
Darbinieki, sniedzot pakalpojumus pacientiem vai apmeklētājiem – personām ar funkcionālajiem traucējumiem, papildus ievēro šādus nosacījumus:
 • Ikviens darbinieks savu iespēju robežās sniedz atbalstu personai ar funkcionālajiem traucējumiem, nepieciešamības gadījumā piesaistot citus darbiniekus
 • Personas ar funkcionālajiem traucējumiem, veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, tiek izmitinātas pacientu telpās, kurās izveidoti pielāgoti sanitārie mezgli
 • Saziņa ar personām, kurām ir dzirdes traucējumi, tiek nodrošināta, izmantojot vizuālo informāciju vai saraksti, vai pieaicinot biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” īpaši apmācītās atbalsta personas
 • Personām ar redzes traucējumiem ir tiesības uzturēties speciāli apmācīta suņa pavadoņa klātbūtnē, izņemot telpās, kurās ieeja pieļaujama speciālā aizsargtērpā/aprīkojumā. Nepieciešamības gadījumā konkrētās struktūrvienības darbinieki papildus nodrošina personas pavadīšanu
 • Personām ar garīga rakstura traucējumiem, informācija par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināta, viņām saprotamā veidā, ja nepieciešams, izmantojot piktogrammu (simbolu) sistēmu
 • Informācija par kārtību, kādā nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, ir pieejama reģistratūrā, kā arī pieejama tīmekļa vietnē mājaslapā

Informācija par medicīnisko pakalpojumu sniegšanas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem ir pieejama reģistrā, kā arī klīnikas mājas lapā internetā.

Uzdod jautājumu
Dana Leite
Neauglības ārstēšanas koordinators