Pieejamība

„Klīnikas EGV“ telpas un vide ir pieejama personām ar funkcionāliem traucējumiem.

„Klīnika EGV“ ir ērti pieejama personām ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 20.janvāra noteikumiem Nr. 60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām“:
 • ir nodrošināta patstāvīga iekļūšana ārstniecības iestādē;
 • ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja ārstniecības iestādes stāva ietvaros;
 • ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja uz attiecīgo stāvu;
 • personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem ir nodrošināta iespēja saņemt skaņas vai vizuālo informāciju;
 • ir pieejama tualetes telpa.
Veselības aprūpes pakalpojumu vides pieejamība ir nodrošināta visās struktūrvienībās:

Ambulatorie pakalpojumi – ambulatorās aprūpes kabineti, dienas stacionārs, procedūru kabinets. Ja pacientam vai apmeklētājam ir nepieciešams papildu atbalsts, lai iekļūtu ārstniecības iestādē un/vai nokļūtu konkrētā veselības aprūpes saņemšanas vietā – kabinetā, atbalstu ir iespējams saņemt:

 • iepriekš zvanot uz klīnikas reģistratūru;
 • vēršoties pie jebkura darbinieka.
Darbinieki, sniedzot pakalpojumus pacientiem vai apmeklētājiem – personām ar funkcionāliem traucējumiem, papildus ievēro šādus nosacījumus:
 • ikviens darbinieks savu iespēju robežās sniedz atbalstu personai ar funkcionāliem traucējumiem, nepieciešamības gadījumā piesaistot citus darbiniekus;
 • personas ar funkcionāliem traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai tiek izmitinātas pacientu telpās, kurās izveidoti pielāgoti sanitārie mezgli;
 • saziņa ar personām, kurām ir dzirdes traucējumi, tiek nodrošināta, izmantojot vizuālo informāciju vai saraksti, vai pieaicinot biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība“ īpaši apmācītās atbalsta personas;
 • personām ar redzes traucējumiem ir tiesības uzturēties klīnikas telpās īpaši apmācīta suņa-pavadoņa klātbūtnē, izņemot telpas, kurās ieeja pieļaujama speciālā aizsargtērpā/aprīkojumā; nepieciešamības gadījumā konkrētās struktūrvienības darbinieki papildus nodrošina personas pavadīšanu;
 • cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem informācija par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem tiek nodrošināta viņiem saprotamā veidā, ja nepieciešams, izmantojot piktogrammu (simbolu) sistēmu.
 • Informācija par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem ir pieejama reģistratūrā, kā arī tīmekļa vietnē.

Informācija par medicīnisko pakalpojumu sniegšanas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem ir pieejama reģistrā, kā arī klīnikas mājaslapā.

Uzdod jautājumu!
Dana Leite
Ārvalstu pacientu koordinatore (LV, RU, EN)