Tillgänglighet

På EGV Clinic är alla rum anpassade för personer med funktionshinder:

I enlighet med kraven i Ministerrådets förordning nr 60 från den 20 januari 2009, (Cabinet of Ministers Regulation No. 60 of January 20, 2009) "Förordningar om obligatoriska krav till medicinska institutioner och deras strukturella enheter", har EGV Clinic skapat alla förutsättningar för en bekväm vistelse för personer med funktionsnedsättningar:
 • Att det är möjligt att besöka en medicinsk institution på egen hand
 • Att det är möjlighet att oberoende röra sig inom en medicinsk anläggning tillhandahålls
 • Att möjlighet för oberoende rörelse till där till hörande våningar tillhandahålls
 • Att besökare med nedsatt syn eller hörsel har möjligt för auditiv eller visuell information
 • Att toaletter finns tillgängliga.
Tillgängligheten för hälso- och sjukvården är säkerställd i alla klinikens strukturer:

Öppenvård - polikliniska tjänster, dagsjukvård, behandlingsrum. Om patienten eller besökaren behöver ytterligare hjälp för att komma till en medicinsk anläggning och/eller komma till platsen där en särskild läkarvård ges - det vill säga till kontoret kan man:

 • Ringa i förväg till klinikens reception
 • Vända sig till någon anställd
Anställda som tillhandahåller tjänster till patienter eller besökare - personer med funktionsnedsättningar - måste dessutom följa följande riktlinjer:
 • Varje anställd, inom ramen för sin förmåga, måste hjälpa enskilda personer med funktionsnedsättningar. Om det behövs involveras andra anställda.
 • Personer med funktionsnedsättningar som får medicinsk sjukvård är inhysta i patientrum där det finns sanitära enheter som är speciellt anpassade för personer med speciella behov.
 • Kommunikationen med personer med hörselskada ges med hjälp av visuell information eller korrespondens, eller med hjälp av en inbjuden, specialutbildad specialist från the Latvian Society of the Deaf (Lettiska dövas riksförbund.)
 • Personer med nedsatt syn är berättigade att vara på kliniken tillsammans med en specialutbildad servicehund, med undantag för rum där tillträde endast tillåts i speciella skyddskläder/uniform. Om det behövs, ledsagar personalen patienten till en plats varifrån hen kan fortsätta resan antingen ensam eller med ledsagare.
 • Personer som lider av psykiska störningar får information om möjligheterna att ta emot medicinska tjänster på ett sätt som är begripligt för patienten, vid behov med hjälp av ett system med piktogram (symboler).
 • Information om förfarandet för att tillhandahålla sjukvård till personer med funktionsnedsättningar finns i receptionen, liksom på klinikens hemsida på internet.

Information om förfarandet för att tillhandahålla sjukvård till personer med funktionsnedsättningar finns i receptionen, liksom på klinikens hemsida på internet.

Ställ en fråga
Ieva Arnte
Fertilitetsbehandlings koordinator(LE, RY, EN, SWE, DA), ISO 9001 kvalitetschef