Tillbaka

Ilze Petersone

Översjuksköterska, givarprogramsamordnare

Sjuksköterskeprofessorn B. Steven från USA har sagt detta om sjuksköterskeinriktningen:

"Sjuksköterskeinriktningen har en "liten bit av det hela", men det är långt ifrån perfekt. I extrema fall behöver sjuksköterskan vara pseudo-läkare, praktiserande psykoterapeut, dietist mm."

Jag har jobbat på EGV Clinic sedan den grundandes. Sedan 2002 har jag varit översjuksköterska på EGV Clinic ("lite av allt"). Jag hanterar patientvårdsplanering, organisering och förvaltning samt patientutbildning. Kommunikation och samarbete med patienter som vill ha barn är mitt dagliga liv. Följaktligen är det viktigaste i mitt arbete att utbilda patienterna som är i färd med att förbereda sig för fertilitetsbehandling och att ge psykologiskt stöd till patienter för att minska ångest och ge en känsla av säkerhet inför de kommande behandlingarna. Sedan 2009 har jag utfört underhåll av kvalitetsledningssystem hos EGV Clinic enligt den europeiska standarden ISO 9001: 2008. För att bevara mina professionella och praktiska färdigheter jobbar jag parallellt på Barnsjukhuset som barnsjuksköterska.

Jag tog examen från Riga 3. Medicinsk skola, examen i omvårdnad och certifikat för specialinriktningen barnsjukvård. Under 2006 tog jag examen från Medicinska fakulteten vid Lettlands Universitet och tog en Magisterexamen i Hälsovetenskap i omvårdnad. Parallellt med min specialinriktning studerade jag också psykologi. 2001 tog jag examen från Rigas lärarutbildnings- och utbildningsakademin, fakulteten för pedagogik och skolhantering. Jag tog en kandidatexamen i psykologi, med kompetens inom skol- och familjepsykologi. Jag underhåller min yrkeskunskap genom att förbättra mina kunskaper och färdigheter genom deltagande i olika kurser, seminarier och konferenser. Jag är medlem i Lettlands sjuksköterskeförening, föreningen för barnsjuksköterskor.

Mottagningstider

Boka besök
Ställ en fråga
Ieva Arnte
Fertilitetsbehandlings koordinator(LE, RY, EN, SWE, DA)