För Män

Det första centrumet för andrologi i Lettland öppnades på Clinic EGV, där vi erbjuder nyskapande behandling för mäns hälsa.

På centret för andrologi kan du få råd om mäns fertilitetsproblem. Vi ger dig också råd vid erektionsproblem eller vid misstanke om sexuellt överförbara sjukdomar. Experter utför ultraljud och dopplergrafiska undersökningar av mäns könsorgan (inklusive prostata, testiklar och penis) och urinvägar samt minimalt invasiva ingrepp, kirurgisk behandling av mäns infertilitet - TESE, PESA, mikro TESE, MESA, återkanalisering av ejakulatorisk kanal efter vasektomi, vaso-epididymalastomos. Kirurgisk behandling av infertilitet hos män kommer att utföras med den senaste generationens kirurgiska mikroskop, SOM62, tillverkat i Tyskland; 40 000 euro investerades vid det inköpet.

Experter från centret för andrologi hjälper par som genomgår medicinsk befruktning på Clinic EGV, genom att erbjuda det allra senaste i Lettland - mikro TESE-behandling, som utförs med det nya mikroskopet. Det kan finnas fall där det inte finns en enda spermie i mannens sädesvätska och paret kan inte bli med barn. Under mikro TESE öppnar vi hinnorna i männens testiklar och utför försiktigt en resektion av testikelrör för att samla upp spermier. Vi utför mikro TESE med den allra senaste generationens mikroskop. Det har mycket stor förstoringen som ger god uppfattning av alla vävnader och gör behandlingen dubbelt så effektiv. Vi minskar risken för komplikationer som traumatiserar den manliga hälsan så mycket som möjligt. Clinic EGV är den enda reproduktionskliniken i Lettland som erbjuder ett specifikt mikroskop för att utföra denna behandling. Mikroskopet ger upp till 28x förstoring.

Ta hand om din hälsa!

Boka besök

Ställ en fråga
Ieva Arnte
Fertilitetsbehandlings koordinator(LE, RY, EN, SWE, DA)