Prislista

Priser för medicinska tjänster för utländska medborgare (icke bosatta)

Fr.o.m. 01.11.2020.

IVF - gödsling in vitro (total kostnad) (Anestesi, återvinning av oocyter, befruktning med IVF-metod, embryokultur fram till 3: e dagen i den speciella miljön (odlingsmedium med hyaluronat), överföring av embryon med hjälp av embryoimplantationsmedium, bekväm kammare i dagskliniken i upp till 2 timmar)2200.00
ICSI - intracytoplasmatisk spermieinjektion (total kostnad) (Anestesi, återvinning av oocyter, befruktning med PICSI-metoden, embryokultur fram till 3: e dagen i den speciella miljön (odlingsmedium med hyaluronat), överföring av embryon med hjälp av embryoimplantationsmedium, bekväm kammare i dagskliniken i upp till 2 timmar)2800.00
Crio ET (total kostnad) (Embryo-tining (1-2 kryogener), embryoöverföring med hjälp av embryotimplantatmedium, bekväm kammare i dagspatienteravdelningen i upp till 2 timmar)1040.00
Äggdonationsprogram (total kostnad) (grundläggande) (Undersökning av givaren och förberedelse för punktering av äggstockarna, anestesi, avlägsnande av oocyter, befruktning med PICSI-metoden, embryokultur fram till 3: e dagen i den speciella miljön (odlingsmedium med hyaluronat), embryoöverföring med embryonimplantationsmedium, bekväm kammare i dagskliniken i upp till 2 timmar)6310.00
Äggdonationsprogram (total kostnad) (extra) (Undersökning av givaren och beredning för äggstockning, anestesi, återvinning av oocyter, befruktning med PICSI-metoden, embryokultur fram till femte / sjätte dagen (odling av blastocyst) i den speciella miljön (odlingsmedium med hyaluronat), EmbryoScope, assisterad kläckning, embryoöverföring med hjälp av embryonimplantation som främjar medium, bekväm kammare i dagspatientavdelningen i upp till 2 timmar)7150.00
Äggdonationsprogram (total kostnad) (Premium) (Äggdonorprogram (extra), Embryo-biopsi, Preimplantation Genetic Screening (PGS) 1-6 embryon), Embryo-glasering och embryotinning, Läkemedel och besök i ämnet före ET och efter besöksbesök ( enligt erhållna analysresultat)10260.00
Crio ET med givarembryo (blastocyst) (total kostnad) (Tining av givarembryo, överföring av embryon med hjälp av embryoimplantationsmedium, bekväm kammare i dagspatienteravdelningen i upp till 2 timmar)4100.00
Crio ET med donerade embryon (total kostnad) (donerad embryon tining, embryoöverföring med hjälp av embryonimplantationsmedium, bekväm kammare i dagskliniken i upp till 2 timmar)2050.00
IUI - Intrauterin Insemination med sperma400.00
IUI - Intrauterin Insemination med donerade spermier800.00
Punktering av äggcell (Oozytenaufnahme)400.00
Befruktning av äggcell med IVF metoden och embryokultur fram till dag 1400.00
Befruktning av äggcell med PICSI metoden och embryokultur fram till dag 11000.00
Ytterligare äggbefruktning med partner och givarsperm520.00
Ytterligare mottagare och tinad donation befruktning med spermier från partner eller givare520.00
Odling av embryon från dag 1 till 3440.00
Odling av embryon från 3: e till 5: e / 6: e dagen (före blastocyststadiet)300.00
Embryokultur i Time-lapse Inkubator (EmbryoScope) (upp till 16 embryon) 300.00
Odling av embryon från 3: e till 5: e / 6: e dagen (före blastocyststadiet) i Time-lapse Inkubator (EmbryoScope)550.00
Förberedelse av embryot för implantering i livmoderhålan (assisterad kläckning - öppning av embryohöljet)290.00
Embryoöverföring till livmoderhålan760.00
Donorsperma för medicinsk befruktning400.00
Donorägg för medicinsk befruktning (8 mogna oocyter garanteras)4110.00
Vitrificerade donors äggceller för medicinsk befruktning (1 kryogen bärare: 2-3 äggcell)1300.00
Flyttning av embryon (från / till ett annat vävnadscenter)100.00
Bookning/importering av genetiskt material50.00
Rum med ökad komfort på kortidsboende i kliniken i upp till 1 dag180.00
Akupunktur före och efter embryoöverföring 75.00
Embryofrysning (1-2 kryogen bärare)520.00
Embryofrysning (3-4 kryogen bärare)620.00
Embryofrysning (5-6 kryogen bärare)720.00
Frysning av embryon (> 6 kryogen bärareförvarje ytterligare kryogen bärare)110.00
Frysning av äggceller (1-2 kryogen bärare) (upp till 6 oocyter)730.00
Frysning av äggceller> 6 äggceller, för varje ytterligare kryogen bärare (1-3 äggceller)360.00
Spermieinfrysning310.00
Förvaring av fryst sperma, embryon i kväve (per månad) upp till 3 år15.00
Förvaring av fryst sperma, embryon i kväve (per månad) mer än 3 år20.00
Avfrostning av embryon / äggceller (1-2 kryogen bärare)280.00
Avfrostning av embryon / äggceller (3-4 kryogen bärare)400.00
Avfrostning av embryon / äggceller (5-6 kryogen bärare)520.00
Avfrostning av embryon / äggceller (>6 kryogen bärare – för varje ytterliggare bärare)120.00
Embryobiopsi för PGS / PGD450.00
Genetisk screening av preimplantaion (PGS) 1-6 embryon2300.00
Genetisk diagnos för preimplantation (PGD) (inklusive för Robertson translokationer) 1-6 embryon2300.00
Genetisk screening för preimplantaion/ diagnos (PGS / PGD) (> 6 embryon - för varje ytterligare 1 embryo, maximalt 15 embryon)400.00
PGS + PGD 1-6 embryon 2990.00
PGS+PGD (>6 embryon - för varje ytterliggare embryo, maximalt 15 embryon) 550.00
Förberedelse av bäraren i laboratoriet: fastställande av inverterad translokation*1900.00
Förberedelse av bäraren i laboratoriet: vid patologi av 1 gen (monogen)*2200.00
Förberedelse av bäraren i laboratoriet: vid patologi av 2 gener*4300.00
Förberedelse av bäraren i laboratoriet: i fall av frekventa mutationer i 1-genens patologi*1500.00
Förberedelse av bäraren i laboratoriet: vid frekventa mutationer när man kontrollerar patologin hos 2 gener*2900.00
Förberedelse av bäraren i laboratoriet: vid sjukdomar som resultat av X-kromosomens patologi*1000.00
Förberedelse av bäraren i laboratoriet: PGD HLA-HLA-urval (för att bestämma HLA-överensstämmelse med stamceller)*4300.00
Första besöket hos klinikens chef Dr. Vītiņa100.00
Återkommande besök hos klinikens chef Dr. Vītiņa70.00
Besök av gravida kvinnor hos klinikens chef Dr. Vītiņa80.00
Första besöket hos gynekologen90.00
Återkommande besök hos gynekologen65.00
Besök av gravida kvinnor80.00
Kort besök (kommentarer till testresultat mm.)25.00
Förberedelse av intyg, kopiering av medicinska journaler3.00
Förberedelse av utdrag (från medicinska journaler)7.00
Första besöket hos urologen, andrologen90.00
Återkommande besök hos urologen, andrologen65.00
Besök hos anestesiologen80.00
Besök hos endokrinologen80.00
Besök hos kostrådgivaren50.00
Konsultation hos embryologen70.00
Konsultation hos medicinska genetikern100.00
Grupplektion för framtida föräldrar (1 gång)25.00
Konsultation barnmorska30.00
Konsultation via skype50.00
Handläggarens avgift för utländska patienter (tillägsavgift för handläggning av IVF, ICSI, ET, äggdoneringsprogram för patienter som bor utanför Lettland)200.00
Handläggarens assistans för utländska patienter (tillägsavgift för handläggning av HRS, IUI för patienter som bor utanför Lettland)90.00
Konsultation hos psykiater, narkolog70.00
Koordinerings avgift (för IVF, ICSI, ET, äggdoneringsprogram) för patienter som är bosatta utanför Lettland200.00
Koordinerings avgift (för HRS, IUI) för patienter som är bosatta utanför Lettland90.00
Gynekologiskt ultrasonografi60.00
Ultrasonografi för äggstockstimulering35.00
Ultraljud av livmodern med en lösning av NaCl60.00
Sonohysterosalpiografi med NaCl-lösning70.00
Sonohysterosalpiografi med ett kontrastmedel150.00
Gynekologiskt 3D / 4D ultraljud (volumetrisk)65.00
Ultrasonografi av 1 foster före 12: e veckans graviditet60.00
Ultrasonografi av 1 foster efter 12: e veckans graviditet6500
Ultrasonografi av flera graviditeter upp till vecka 1260.00
Ultrasonografi av flera graviditeter efter vecka 1265.00
Ultrasonografi av 1 eller 2 trimester i enlighet med FMF-protokollet70.00
Ultrasonografi av multipelgraviditet 1 eller 2 trimester enligt FMF-protokollet80.00
Ultrasonografi för gravida kvinnor med tendens av genetisk risk95.00
Doppler undersökning av fostret70.00
3D / 4D (volymetriskt) ultraljud av fostret90.00
Ultrasonografi av bröst60.00
Nålpunktering av bröst styrd av ultrasonografii65.00
Ultraljud av bukorganen55.00
Ultraljud av urinledare, båda njurar och urinblåsa45.00
Ultrasonografi av köldkörtels40.00
Ultrasonografi av lymfkörtlar35.00
Testikulärt ultrasonografi50.00
Transrektal undersökning med ultraljud55.00
Dopplerografisk diagnostik av erektil dysfunktion150.00
Inspelning av fostrets hjärtslag (kardiotokografi)20.00
Hjärtslag Inspelning av 2 embryon (kardiotokografi)25.00
Spermogram (med rremiss från EGV klinikens specialister)30.00
Spermietvätt50.00
Test på oxidativ stress i spermierna50.00
MAR test (med remiss från EGV klinik specialister)10.00
HBA-test (med remiss från EGV klinikspecialister)45.00
DNA-fragmenteringstest (med remiss från EGV-klinikspecialister)55.00
Aspiration av livmodern15.00
Histologi30.00
ERA- test i laboratoriet IGENOMIX 850.00
ERA test + EMMA + ALUCE980.00
ERA- test i Tartus universitetets laboratoriet 350.00
AKTH- test (läkemedel ingår i priset)88.00
Genetisk forskning av cellmaterialets missfall (missed abortion) från paraffinblock310.00
Genetisk forskning av cellmaterialets missfall (missed abortion)350.00
Bearbetning av cellmaterialets missfall (missed abortion)20.00
Kolposkopi60.00
Bandage efter operation20.00
Borttagning av suturer20.00
Blodtest5.00
Intramuskulär injektion s/c spruta3.00
Intravenösinjektion7.00
Insättning av intravenösa systemet (utan medicinering)15.00
Införande av spiral I livmoderhålan (spiralen ingår ej I priset)40.00
Införande av implantat (implantat ingår ej I priset)40.00
Borttagning av spiral från livmodern30.00
Borttagningavimplantat40.00
Införande av vagitorium I livmoderhalsen (vagitorium ingår ipriset)90.00
Borttagning av vagitorium30.00
Kryoterapi30.00
Infiltrationsbedövning vid lokalbedövning20.00
Användning av lustgas (skrattgas) under anestesi30.00
Intravenösanestesi200.00
Endotrakealanestesi250.00
Spinalanestesi250.00
Tillägg för varje efterföljande halvtimme av spinalanestesi med MikroTESA30.00
Mindre gynekologiska ingrepp*200.00
Medicinsk abort (bara vid missed ab.)200.00
Hysteroskopi*360.00
Hysterosresektoskopi*450.00
Gel Hyalobarrier170.00
Mindre urologiska ingrepp*200.00
Kirurgi för behandling av fimos hos vuxna490.00
Konventionell operation vid varikocele520.00
Operation av hydrocele620.00
Vasektomi650.00
Plastikkirurgi vid trångförhud470.00
TESA – Testikulärbiopsi500.00
Omskärelse680.00
Mikro TESA2500.00

* Om behandlingen ska utföras på en ledig dag eller på semester så ska patienten betala ytterligare 20 % mer av det urprungliga priset som anges i prislistan.

* Man tar förskottsbetalt för förberedelse av bäraren i laboratoriet

Kostnaden för laboratorietester motsvarar priserna i det centrala laboratoriet.

Ställ en fråga
Ieva Arnte
Fertilitetsbehandlings koordinator (SE, LV, EN, RU, DK)